Tags

Điều trị mỡ thừa không mong muốn bằng phương pháp Mesotherapy

Một số nơi trong cơ thể mở tích tụ lại làm kém đẹp. Để giải quyết mở thừa nầy có thể phẫu thuật hút đi bỏ, hoặc một cách đơn giản hơn, chích một loại thuốc vào cho tan mở. Phương pháp chích thuốc cho tan mở nầy ( gọi là làm tan mở theo phương pháp Mesotherapy) được thực hiện mổi 2 hoặc 3 tuần một lần. Thuốc được chích vào là phối hợp các thuốc làm tan mở và giảm đau.

Hình trước và sau khi chích thuốc làm tan mỡ mi dưới


Mỡ dưới cằm trước và sau khi chích